Disclaimer

 

Let op!

Ik ben geen arts of fysiotherapeut, u heeft uw eigen verantwoordelijkheid over uw klachten. mijn behandelingen zijn enkel ter ondersteuning niet ter genezing. U dient te allen tijde het advies van uw arts op te volgen.

 

Disclaimer website

Deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Enweerdoor.nl is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Inhoud website

Enweerdoor.nl geeft geen garantie dat de verstrekte informatie binnen deze Internetpagina’s volledig, correct, of actueel is (beelden, teksten, prijzen, en andere vertegenwoordiging). Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Enweerdoor.nl houdt zich het recht voor veranderingen in of toevoegingen aan de verstrekte informatie aan te brengen. Enweerdoor.nl veronderstellen geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, met inbegrip van verloren winsten, als gevolg van of anders verbonden met de verstrekte informatie over deze website. Bovengenoemde geldt tevens voor alle links waarnaar deze pagina’s direct of indirect verwijzen.

 

Enweerdoor.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een pagina die men bereikt via een (deep)link. Enweerdoor.nl is niet aansprakelijk voor schade die uit het oproepen van, het downloaden van, of het opslaan van deze pagina’s of verbindingen voortvloeit.

© 2013 Enweerdoor.nl

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, het geluid, de video, en de animatiebestanden, evenals de regelingen, zijn onderworpen aan auteursrecht en ook voor een deel aan andere wetten voor bescherming van het intellectuele eigendom. Zij kunnen niet voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, noch voor het doorsturen en kopiëren, noch aangepast op andere websites worden gebruikt. De Internetpagina’s van Enweerdoor.nl kunnen beelden bevatten die aan auteursrechten zijn onderworpen.

Reacties zijn uitgeschakeld.